Målsättning

Publicerad av: teaternolby
15 mars, 2009 07:19

Den ideella kulturföreningen Teater Nolby verkar som fri teatergrupp med uppdrag att sceniskt bearbeta kvalitativt intressanta texter i syfte att roa, oroa och väcka lust:

  • Lust att se mer.
  • Lust att få prata.
  • Lust att delge sina intryck.

Teater Nolby skall främst producera teaterföreställningar:

  • Dels för turné till mindre och medelstora lokaler där förutom teaterföreställningen även mat och samtal kan ingå. Att minska avståndet mellan teatern och publiken, såväl fysiskt som psykiskt.
  • Dels producera teaterföreställningar med Nolby som bas. För närvarande som sommarteater med teaterföreställningen som centrum i en helhetsupplevelse som inkluderar miljö, kunskap, mat och möten mellan människor.

Förutom dessa huvudmål skall Teater Nolby vara en resurs för teaterframställning från idé till färdig föreställning inom alla förekommande områden som exempelvis: agerande, scenografi, kostym, mask, rekvisita, ljud, ljus, produktion, marknadsföring m.m. Uppdragen sträcker sig från minsta del till kompletta uppsättningar, teoretiskt som praktiskt.

Samarbete med lokala, regionala, nationella och internationella grupper, verksamheter och instanser är basen för verksamheten.