Vårt miljöarbete

På Teater Nolby har vi ett aktivt miljötänk. Vi försöker i allt vi gör återanvända material och där vi måste köpa nytt försöker vi så långt möjligt köpa miljösmart.

I caféet minimerar vi engångsmaterial. Alla muggar och tallrikar är av porslin och besticken av metall. Vi diskar allt för nästa servering. Där vi använder plast så återanvänds burkar mm.

Maten som serveras är till största delen vegetarisk och ansvarsfullt odlad, tillagad och serverad.

Alla rengöringsmedel som används är godkända ur miljösynpunkt.

Vi har solceller på stalltaket som aktivt bidrar till att minska vår elkonsumtion. Allt eftersom byter vi ut ljuskällor till LED. Inte helt billigt men med tiden når vi fram.

Vi har installerat ett avloppssystem från Alnarp Clean Water Systems. Ett rent biologisk reningsverk som gör det möjligt att ge alla chansen att gå på vattentoalett utan att onödigt belasta miljön.

Vi är alltid uppmärksamma på nyheter inom miljöområdet och tar tacksamt emot förslag på förbättringar.

Sammanställt sommaren 2019.